grow-up

JOIN US

只要你富于理想并饱含创业激情

六元素诚挚邀请您的加盟!

offer:

日本六元素招聘

2014-09-29 16:29:43

                  日本六元素长期募集优秀人才!

                  注重技术的同时,更注重个人的学习能力和价值观!

                  喜欢挑战自我,提高自我的应募者,请投简历至hr-j@rgsis.com